FAQs

FAQs - Nơi giải đáp tất tần tật câu hỏi về âm thanh
Poly D - Làm cách nào để cập nhật chương trình cơ sở?
Phần sụn trên thiết bị này có thể được cập nhật bằng SynthTool. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của SynthTool trên liên kết bên dưới: